top of page

Normes

 • L’anul·lació de les classes particulars s’ha d’efectuar 48h abans, sinó s’haurà d’abonar.

 • Les persones interessades en voler formar part d'una de les activitats grupals té dret a fer una sessió gratuïta.

 • Tota persona que fa activitats col·lectives al centre ha d’estar matriculada.

 • Es prega puntualitat al començar i acabar les classes, tan professorat com alumnat.​

 • Es prega tenir cura i respecte per les instal·lacions, mobiliari, aparells electrònics així com de l’accés i la imatge del centre.

 • S’ha de respectar les normes de convivència: no menjar a les aules, no beure alcohol a les aules, no faltar el respecte a cap persona (professorat o alumnat).

 • El pagament de les activitats serà entre els 5 primers dies de cada més. Si és en metàl·lic s’efectuarà la primera classe de mes.

 • L’abonament d’activitats individuals si s’ha pactat amb direcció, es podrà fer in situ.

 • El professorat es compromet a potenciar la transversalitat de les activitat.

 • L’alumne/a tindrà dret a llogar qualsevol espai de les instal·lacions sempre i quan hi hagi disponibilitat.

 • Cada alumne ha de tenir de la cura dels seus objectes personals, el centre no es farà càrrec davant de qualsevol pèrdua o robatori..

bottom of page