top of page

Barcelona Music Experience

 

“Tot intèrpret ha de tenir consciència de la seva veu, del seu cos i de la seva interpretació”

Objectius

Veu proporciona la possibilitat de desenvolupar la capacitat creativa i la sensibilitat artística de totes aquelles persones que desitgen apropar-se al Cant, la Dansa i els Grups Vocals (Experiències Vocals) sempre amb un component lúdic, emocional i creatiu, amb una guia professional, a través d’un repertori adaptat i a la vegada eclèctic per apropar-se a les necessitats i possibilitats de l’intèrpret.
 

Veu és un espai per persones de totes les edats, perfils i formacions. Ens adaptem sempre a l’alumne/a per potenciar totes les seves virtuts i ajudar a millorar les zones que no son de confort.
 

Veu no dóna cap titulació o acreditació oficial, però sí que es farà una avaluació anual de cada una de les persones que participa en les activitats perquè l’alumnat tingui consciència de la seva evolució.


 

Normativa General

 • Qualsevol persona nova té dret a fer una classe gratuïta de qualsevol de les activitats grupals.

 • Tota persona que fa activitats col·lectives al centre ha d’estar matriculada.

 • Es prega puntualitat al començar i acabar les classes, tan professorat com alumnat.

 • Tota persona que fa classes particulars decideix si vol matricular-se o no.

 • Es prega tenir cura i respecte per les instal·lacions, mobiliari, aparells electrònics així com de l’accés i la imatge del centre.

 • S’ha de respectar les normes de convivència: no menjar a les aules, no beure alcohol a les aules, no faltar el respecte a cap persona (professorat o alumnat).

 • El pagament de les activitats serà per domiciliació bancària i entre els 5 primers dies de cada més. Si és en metàl·lic s’efectuarà la primera classe de mes.

 • Els rebuts retornats s’hauran d’abonar amb el càrrec corresponent de la gestió.

 • L’abonament d’activitats individuals si s’ha pactat amb direcció, es podrà fer in situ.

 • L’anul·lació de les classes particulars s’ha d’efectuar 48h abans, sinó s’haurà d’abonar.

 • El professorat es compromet a potenciar la transversalitat de les activitat.

 • L’alumne/a tindrà dret a llogar qualsevol espai de les instal·lacions sempre i quan hi hagi disponibilitat.

 • Cada alumne es responsabilitza de la cura de les seves pertinences, el centre no es farà càrrec d'objectes personals.

bottom of page